Notícies

Notícia detallada
10-10-2018 Seguim compromesos amb la biodiversitat
Al llarg de l’anualitat 2018 i d’acord amb els ajuts regulats en l’Ordre TES/171/2017 del Departament de Territori  i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Cooperativa d’Ivars ha dut a terme diferents actuacions entorn el projecte de Control d’espècies exòtiques invasores, maneig de l’hàbitat, i potenciació de la senyalització divulgativa i de protecció a les àrees delimitades de la zona humida dels Coladors de Boldú.
Les actuacions principals han estat les segues i llaurats superficials a la parcel·la Prat de Montsuar, amb l’objectiu de reduir la presència dels canyars (Arundo donax), i també la instal·lació de 4 nous plafons divulgatius i 10 cartells recordatoris de la presència d’espècies protegides a la Finca Prat de Boldú. Aquest projecte ha rebut la subvenció del fons FEADER de la Unió Europea, corresponent a l’operació 04.04.01 del PDR 2014-2020.
Totes les notícies
La Cooperativa informa

"JORNADA DE CAMP: Visita Finques Pistatxos"

Ampliar Info
INFORMACIÓ
NOTÍCIES
2010 © Cooperativa d'Ivars i Secció de Crèdit SCCL - C/ Lleida, 2-8 - 25260 · Ivars d'Urgell (Lleida) - Política de privacitat
Treballa amb nosaltres