Notícies

Notícia detallada
29-11-2017 2018: Ivars d’Urgell disposarà del nou Centre de Serveis i Suport a la Gent Gran
Avui, 29 de novembre de 2017, vigília de la Festivitat de Sant Andreu, Cooperativa d’Ivars i Ajuntament d’Ivars d’Urgell, han signat el conveni de col·laboració que ha de permetre que el municipi d’Ivars d’Urgell es doti d’un Centre de Serveis i Suport a la Gent Gran.
Cooperativa d’Ivars, per acord del Consell Rector de 22 de desembre de 2016, i amb ratificació de l’Assemblea General de Socis, del passat 18 de juny de 2017, va acordar fer una donació econòmica de 200.000 € a aquesta causa.
Per la seva part, l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, va aprovar en sessió de Ple del passat 22 de juny de 2017, el projecte d’obres d’aquest futur Centre de Serveis, i igualment dotarà l’execució del mateix en el pressupost municipal 2018, en el proper mes de desembre. Això permetrà, la seva licitació i posterior inici d’obres en el primer trimestre del 2018. El projecte amb un pressupost de 223.363,05 € d’obra civil, i 50.898,58 € de material i mobiliari, compta també amb l’ajuda de la Diputació de Lleida, i dels mateixos recursos propis de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell.
El Centre de Serveis a la Gent Gran d’Ivars d’Urgell, disposarà d’una superfície d’uns 270 m2, en els quals es distribuiran diferents sales d’estar polivalents, serveis i vestidors adaptats, zona de medicació  - infermeria, així com un gimnàs, àrea de cuina i servei de bugaderia.
Amb la signatura d’avui, s’accelera de forma definitiva la construcció del nou centre, tot materialitzant Cooperativa d’Ivars, com a entitat amb llarga trajectòria històrica, el seu ferm compromís social envers el col·lectiu de socis i gent gran, i sent l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, el promotor d’un nou servei molt necessari per a la població d’una zona rural.
Totes les notícies
La Cooperativa informa

"COOPERATIVA D'IVARS AL II CONGRÉS VIRTUAL DE MSD"

Ampliar Info
INFORMACIÓ
NOTÍCIES
2010 © Cooperativa d'Ivars i Secció de Crèdit SCCL - C/ Lleida, 2-8 - 25260 · Ivars d'Urgell (Lleida) - Nota Legal
Treballa amb nosaltres