Meteo

Dades Ivars d'Urgell referents al dia: 09/12/2022
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 9,7 º 03:57:49
Temperatura Màxima 10,4 º 00:00:52
Temperatura Mínima 9,7 º 01:48:20
Pressió 1001 HPa 03:57:49
Humitat 80 % 03:57:49
Velocitat Vent 0 Km/h 03:57:49
Tipus vent PONENT (O) 03:57:49
Pluja 0,3 Litres 03:57:49

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
08/12/2022 8,9 11,3 4,8 1006 79 0 14 7,6
07/12/2022 7,6 8,7 5,4 1014 80 0 3 0,3
06/12/2022 8,4 13,4 6,2 1015 75 0 6 0,0
05/12/2022 6,0 12,6 0,4 1017 75 0 6 0,5
04/12/2022 4,6 5,5 3,6 1013 81 0 6 3,6
03/12/2022 3,8 4,9 2,1 1010 78 0 10 3,6
02/12/2022 4,6 7,3 1,8 1016 77 0 6 0,3
01/12/2022 5,8 9,7 1,0 1017 77 0 8 0,3
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/12/2022 al 08/12/2022 6,2
9,2 13,4
3,2 0,4
1014 78 0
7 14
2,0 16,2